Vårt synsätt

Kärnan i alla våra program, kurser och utbildningar vilar på fundamentet; En Kurs i Mirakler och En Kurs i Kärlek. Kurserna är andliga psykoterapeutiska träningar/utbildningar för sinnet och för ett uppvaknande hjärta och som hjälper dig att skifta ditt tänkande från rädsla till att älska, från att se problemen till att fokusera på lösningarna, från att känna dig blockerad för att plötsligt bli fylld av klarhet.

Denna förändring i din upplevelse är det mirakel som öppnar dörren till själens domäner så att du kan få känna och uppleva all glädje, all kärlek och all överflöd som väntar på att genomsyra ditt liv. Och när du börjar läka dina rädslobaserade tankar blir ditt sinne tystare, lugnare och du börjar höra den mjuka inre rösten som vägleder dig - en röst som kommer från en högre kraft som vet hur man leder dig till och på din högsta väg. Men du kan inte höra denna inre röst förrän du gör den inre resan av helande. Resan börjar dock med endast två saker; 1. Att du säger JA till dig själv och mirakler i ditt liv. 2. En villighet att vilja utforska ditt inre.

Boken En Kurs i Mirakler (EKIM) kan uppfattas som svår att förstå för många och därför har vi omsatt dess innehåll till våra upplevelsebaserade program, kurser och utbildningar. Det hjälper dig att snabbare och enklare hitta hem till den inre mjuka själsrösten och skapar förändringar snabbare för dig i ditt liv. Att vi erbjuder olika typer av teman beror på att vi som människor är intresserade av olika saker, men tack vare grundkärnan av En Kurs i Mirakler så får du oavsett ditt val och intresse, del av denna fantastiska inre resa. 


Om en Kurs i Mirakler
En kurs i Mirakler är en klassiker och en av de mest uppmärksammade och tongivande böckerna inom den andliga självhjälpslitteraturen. Boken, som har förändrat miljontals människors liv, handlar om att släppa taget om rädsla och öppna upp för sann kärlek, glädje och förlåtelse. 

En kurs i Mirakler togs emot genom en inre process, en ”kanalisering” av forskningspsykologen  Dr. Helen Schucman på Columbia University i New York i mitten av 60-talet. Hon fick hjälp av Dr. William Thetford, dåvarande chef för Columbia-Presbyterian Medical Centers Department of Psychology.

Boken är i grunden en självstudie som lotsar människor till att skifta sitt fokus från att vara offer för yttre omständigheter till att se att vi själva är de som skapar vår egen verklighet. Bokens innehåll hjälper oss att återställa vår kontakt med vår ”Inre lärare”.

Nyckeln finns i insikten om att endast den andliga dimensionen av oss är verklig och hur vi genom träning kan genomskåda den illusoriska verkligheten och nå fram till vårt naturliga tillstånd av kärlek. Många som studerar En Kurs i Mirakler upplever att den talar direkt till deras hjärtan. Ändå kan det vara svårt att få grepp om principerna eller hinna med att läsa lektionerna. Därför har vi på Love it istället skapat upplevelsebaserade program och kurser som gör det lättare att förstå och agera efter. 

Kursen är inget koncept, religion eller lära men förmedlar det som andliga förebilder som Jesus, Buddha, Yogananda, Kuan Yin m fl ville förmedla oss alla – att vi är ett och denna etthet är Källan.

Följande ord från inledningen till En kurs i Mirakler är förmodligen de mest citerade orden från Kursen. De sammanfattar kärnan i detta djupgående verk och har en innebörd som för de flesta inte alls är tydlig vid en första anblick: ”Kursen syftar inte till att lära ut kärlekens mening, för den ligger bortom det som kan läras ut. Men den syftar till att ta bort de blockeringar som hindrar medvetenheten om kärlekens närvaro, som är ditt naturliga arv. Motsatsen till kärlek är rädsla, men det som är allomfattande kan inte ha någon motsats.

Denna kurs kan därför sammanfattas mycket enkelt på detta sätt: Ingenting verkligt kan hotas. Ingenting overkligt existerar. Häri ligger Guds frid.”

Om En Kurs i Kärlek
Kursen som en fortsättning av En Kurs i Mirakler och som skrivits av Mari Perron. Till skillnade från En Krus I Mirakler som är mer en andlig psykologi, så går En Kurs i Kärlek direkt till hjärtat och väcker den inneboende kärlek som är vår sanna essens. En Kurs i Kärlek är tydlig och betydligt lättare i sitt språk, men den är precis lika radikal i sitt budskap. 

Boken och dess innehåll beskrivs så här; "Det finns ett sätt att veta som kan ta dig bortom den plats dit allt ditt lärande tagit dig. Detta vetande kan ta dig till sanningen om vem du är.  Du som längtar efter detta vetande, hjärtats vetande, kommer att få hjälp här. En Kurs i Kärlek inbjuder sinnet till att förena sig med hjärtat. Den hjälper fram det gryende ebhetsmedvetandet, ett medvetande som inte kan läars in. Det kan bara uppenbaras, genom förening och relation".

Boken består av tre böcker i en; Kursen, Avhandlingarna och Dialogerna.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår