Mysticism

Mystiker har genom alla tider burit med sig den grundläggande sanningen om vårt varande och sanna existens. De återfinns inom de flesta religioner men de motsätter sig dogmer, maktutövning och tankar om att vi är separerade från varandra. De är ljusbärare i en fri andlighet där de söker och sprider ljuset.

Ordet mystiker kan låta både spännande och märkligt, som om något ligger dolt eller att det är kunskap enbart för vissa. Men så är det inte. Visserligen har mystiker ofta fått verka i det tysta men det har varit för att religiösa samfund eller dess ledare känt sig hotade. Om sanningen skulle nå folket, så skulle de religiösa doktrinerna vara hotade i grunden. Det skulle innebära att den rädsla och vanmakt kyrkor och samfund runt om i världen använt för att hålla människor nedtryckta skulle försvinna, och då hade också samfundens makt och rikedomar försvunnit. 

Men mystikerna har aldrig gett upp. I årtusenden har de hållt samman men verkat i mindre grupper över hela världen. Den kunskap och visdom som finns där har sakta men säkert spridit sig och finns idag tillgänglig för alla. Att vandra vägen som mystiker innebär att vandra samma väg som Jesus, Maria Magdalena, Buddha, Yogananda och många fler. Det är en väg utan rädsla, utan dogmer eller böcker som berättar vad du ska tro och inte tro. Det är en väg där alla, oavsett vilken andlighet, religion eller filosofisk inriktning man har, är fri att bli en medvandrare. Det är en väg där alla du går med är bröder och systrar. Du är fri i din andlighet och det är en väg där du får tillgång till värdefulla verktyg. Det är också en väg som går inåt, in i dig själv, hem till dig själv och din sanna essens - själen. Din själ är förbunden med alla själar, allt medvetande. Denna enhet är också det som kallas för Gud eller Källan. Som mystiker så vet du dock att det bara är ord för en symbol och därmed inte sanningen i sig. Ordet Gud eller Källan är ett sätt för människor att sätta något i en form. Men det vi är och det som är allt har ingen form. Det är det högsta formlösa medvetandet och din själ är en del av detta. Den är hel och komplett, den har alltid varit det och kommer alltid att vara det. Den kan egentligen inte ges något namn, den kan inte tros eller inte tros på, tänkas fram eller ses med våra fysiska ögon. Men när vi går inåt i oss själva och lär oss lyssna på den inre rösten, så kan vi uppleva den. Det är ett varande, en stark kärlek och ibland även eufori.

Denna energi, själen kan manifesteras. När den får komma fram genom att "vi" ställer oss åt sidan så väcker den energin densamma i andra. När vi vaknar, så vaknar världen. Det vi skickar ut är det som manifesteras. På Love it kallar vi detta för I am - vilket är det namn vi använder istället för Gud eller Källan. I am är "namnet" på Gud/Källan för oss. 

Som mystiker använder vi olika verktyg, bl annat heliga geometriska symboler och som använts i årtusenden. Här nedan kan du läsa om ett av dem - The Emmissary Wheel.


The Emissary Wheel
The Emissary Wheel är en uråldrig, helig geometrisk symbol, som använts av ljusets budbärare, inte minst mystiker, i tusentals år. Dessa beskyddare, budbärare och lärjungar har, via sitt direkta släktskap med Jesus, Maria Magdalena samt sin starka samhörighet med andra mästare som Buddha och andra föregångare, fört traditionerna och hemligheterna vidare. Dessa budskap har motarbetats av de traditionella religionerna och makten och därför har man varit tvungen att på olika sätt skydda och hemlighålla dess existens. Tills nu. Budskapen och kraften i dessa samt arbetet som bl a spirituella fredsmäklare förs nu vidare in i modern tid. Och aldrig tidigare har mänskligheten varit mer redo att ta emot kraften och sanningen i dess budskap som i sin enkelhet kan beskrivas så här; Vi är alla ett med varandra och Gud/Källan. Genom att själv utforska The Emessary Wheel samt genom att själv bli en ljusets budbärare som manifesterar sin själ, sker följande:

1. Du kommer att upptäcka vem du verkligen är.

2. Du kommer att upptäcka varför du egentligen är här.

3. Du kommer att upptäcka vad du verkligen förtjänar.

Ingen vet hur länge den heliga symbolen har använts, eftersom det sannolikt skett redan innan The Emissaries själva. Hjulet representerar skapande och liv, liksom transformationen – den spirituella resan. De ekrar som skär på olika punkter, är längst ifrån varandra vid hjulets yttre del och rör sig närmare när de närmar sig mitten. Detta symboliserar det separationssystem av tanke som används av egot, som faller bort när vi interagerar djupt, när vi rör oss närmare vårt eget centrum.

Den yttre cirkeln av The Emissary Wheel representerar skapandet. Allt inne i cirkeln är en symbol för det skapade universum, medan det stora rummet utanför hjulet representerar den oändliga potentialen i den kreativa pulsen och skapandekraften.

Den centrala triangeln och cirkeln representerar transformationsförmågan hos vad budbärarna kallade "Ultimate Spiritual Process" av Surrender, Trust and Gratitude.

Meditation på det färdiga hjulet kan ge djupa skiften i medvetandet som höjs.

Mod
Det handlar inte modet i denna världen du söker, utan modet du söker i att finna den riktiga världen, skapad av Gud.

Tålamod
Bara gudomligt tålamod erbjuder omedelbart resultat.

Visdom
Sök inte visdom i den fysiska världen, de finns bara i den gudomliga.

Visshet
Du är inte här för att tro på något, du är här för att finna att du är ETT med verkligheten

Djup
Det är inte djupet i den här världen vi söker, utan av världen bortom vår föreställningsförmåga.

Medkänsla
Allting finns inom dig, ha därför den största medkänslan för dig själv

Glädje
Glädjen du söker är inte beroende på vad som sker i denna världen.

Klarhet
Klarheten i att se att det som visat sig vara utan helt utan mening, utan egentligt värde ditt liv, kommer nu att skapa en verklig mening och därför bringa in tacksamhet till dig.

Generositet
Sluta försöka bestämma vad som tillhör dig och vad som tillhör en annan, det finns ingen annan.

Överflöd
Ge allt till allt och du kommer att komma ihåg vem du är och varför du är här.

Guds kärlek (Agape)
Guds kärlek är inte beroende av något eller någon – den är oändlig och villkorslös och ditt sanna varande.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår