The Big Bang - Källan expanderar

Om själen

Vad är själen? Och var finns den? Att beskriva själen och Källan kan bara göras symboliskt eftersom själen är det formlösa medvetandet, d v s den har ingen form. Och det har inte Källan heller även om vår fysiska verklighet är högst verklig.

Här kan du läsa om vår syn på det - se den som en förklaringsmodell snarare som en absolut sanning. Vi tror inte att Källan eller vår existens kan förklaras i fullständighet och det är heller inte nödvändigt. Modellen väcker kanske också frågor och så kan vi hålla på i evighet. Så åter igen - se förklaringsmodellen som en symbol för det som inte går att förklara eller förstå fullt ut :)

Först och främst, vårt synsätt är att vi inte har en själ. Vi är en själ med en fysisk kropp. 

Tänk dig att Källan (Gud, en högre kraft eller vad du föredrar att kalla det) expanderar i en kraftfull "Big-Bang. I denna expansion så strålar Källans energi utåt åt alla håll...

Denna energi rör sig genom "Ingenting" vilket är motsatsen till Källan som är allting. Tänk dig energin som vågor i vatten i en stor pöl. När vågorna stöter mot kanten så vänder energin inåt igen - dock med något minskad kraft och dessutom så möter den inåtgående energin den utgående och stagnation uppstår längst ut i kanten. Energi står aldrig stilla men rör sin nu sakta. Elektronerna rör sig långsamt och antar partikelform - vårt universum och det fysiska livet uppstår här...

Källan är absolut, det enda, sanningen som i sin expansion skapar en en upplevelse av sig själv genom "ingenting". Därav vår upplevelse av ljus och mörker, yin och yang d v s det relativa. 

Källan är den högre intelligensen, kreatören och därför är vi det med - men vad skapar vi - konstruktion eller destruktion? Vi föds in i en fysisk värld med karma som behöver lösas för att de fragment av vår själ som sitter fast i de lägre dimensionerna ska kunna återförenas med själen så att den fritt kan röra sig tillbaka genom dimensionerna för att slutligen återförenas helt med Källan.

 

Vi lever i dag i ett system av kontroll. Våra lägre sinnen, emotionella och fysiska kroppar är överstimulerade i ett konstant dis av distraktioner som skapats av företag, marknadsförare, regeringar och den kraftfulla, onaturliga livsstil som ständigt byggs och utvecklas genom TV, tidningar, radio och andra medier.

Det omgivande energiområdet bombarderas med elektromagnetiska störningar genom mobiltelefoner, satelliter, mikrovågsugnar och Wi-Fi.

Vår mat är målmedvetet bombarderad med beroendeframkallande ämnen; bearbetat socker, konstgjorda färgämnen och smakämnen, pesticider, hormoner och GMO.

Vårt vatten är förorenat med nitrater från den industriella livsmedelskedjan och så kallade "medicinska" droger hamnar ständigt i våra vattensystem där det sprider sig globalt.


De osynliga elektriska fälten omger oss ständigt på grund av överanvändning av elektroniska apparater vi köper och använder. De flesta hem är fulla av giftiga kemikalier som används för att rengöra och desinficera men som i själva verket skadar och sänker vår energiska känslighet. Både vi och naturen blir sjuka av dessa. Detsamma kan sägas om de onaturliga polyestrar och andra oljebaserade föreningar som används för att göra våra kläder.

Den totala effekten av detta skapar beroendeframkallande beteenden i de lägre sinnena och vår fysiska kropp, som sedan hindrar oss och våra själar att komma fram, eftersom trycket är konstant i denna kollektiva masshypnos. Det verkar vara så att vårt samhälle på ett maktfullkomligt perfekt sätt har skapats och konfigurerats för att tillfredsställa människans lägre beteendemönster.  

I vår känsla av separation, otillräcklighet och litenhet attraheras våra lägre sinnen och vi skapar därför ett alter ego – ett alternativt jag som inte är annat än falskt.

Detta falska jag skapar sedan en lägre baserad livsstil som lätt kan kontrolleras av samhället som sen inte vill annat än att vi ska hålla oss där nere. Så perfekt är detta system av kontroll, och uppvaknande människor kan inte dra någon annan slutsats än att vår värld är konstruerad och förevigad på det sättet för att förslava människor.

Så hur ska vi frigöra oss och återgå till den sanning och autenticitet vi är bakom denna blöta filt av mörker och separation som lagts över oss? Efter århundraden av inkarnation där vi gång på gång förlorat oss själva i denna illusion, detta konstgjorda drama, så behöver vi komma till insikt om, en gång för alla, att vi är begåvad med en enorm möjlighet.

Sedan ett antal år så befinner vi oss i en mäktig energivåg av högre medvetenhet som börjar aktiveras inom människors hjärtan. Detta "Kristusmedvetande” eller ”Buddhamedvetande" som vissa kallar det (här avses inte något av en religiös karaktär), har skickats för att befria de som är redo att kliva ut ur labyrinten. Denna energi är en vibration som genljuder tillsammans med och förstärker ljudet av vår egen själ.

Kristusmedvetandet/Buddhamedvetandet hjälper oss återknyta med Källan och den sanna verkligheten. Denna vibration hjälper till att återaktivera det naturliga flödet inom oss.

Det finns tre saker vi kan göra och som denna energi kan hjälpa oss med;

1. Vi behöver bli medvetna om vem vi verkligen är – Källan och därmed gudomliga.

2. Vi behöver göra anspråk, kräva den energin inom oss det vill säga att ta in den i oss och medvetandegöra den känslan om att det är sant.

3. Agera i den energin. Oavsett hur många filtar som försöks läggas över oss så behöver vi agera i våra liv utifrån att vi är Källan genom att vara ljus och kärlek.

Vi är alla ett - ett med alltet, den högre intelligensen - det finns i sanning inget du och jag, bara i upplevelsen som fysiska varelser. Så vi är både gudomliga och mänskliga på ett sätt. Men som det står i En Kurs i Mirakler; "Ingenting verkligt är någonsin hotat. Ingenting overkligt existerar" Så det enda som är verkligt är att det är Källan som är allt - din kropp, rummet du sitter i, allt du ser, hör, kan smaka, lukta och känna på är Källan. Bakom tingen - bakom människors beteende finns det som är verkligt och sant. Därför är vi förenade med varandra - som bröder och systrar - alla lika heliga, värdefulla och viktiga. 

Varje ljusstråle manifesterar och vår själ är en del av Källan

Symbolisk bild för Källan "uppifrån" där den mörka mitten är essensen och som är kopplad via våra chakran

Varje stråle manifesteras - i det här fallet som en mänsklig varelse i en fysisk upplevelse med fem fysiska sinnen och ett 6:e sinne - varseblivningen

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår