Diplomera dig till Hyposyntesterapeut® – öka din medkänsla, självmedvetenhet och finn hjärtats väg!

En utbildning upplagd på två terminer där du kan gå helt för din egen skull och utveckling eller välja diplomeringen så att du kan hjälpa andra att hitta sig själva och må riktigt bra i sina liv. Hösten 2020 startar vi upp i Blentarp och i Örnsköldsvik! OBS - gratis webinar om utbildningen den 6 april!

Filmen ger en kort presentation men datum som nämns är inaktuella (se nya datum nedan)

Om Hyposyntes®
Hyposyntes® är utvecklad och skapad i sin nuvarande form av Samya på Love it. Metoden har växt fram ur den omfattande kompetens och långa erfarenhet hon gett sig själv genom åren. Med djupgående, kraftfulla coachande och terapeutiska metoder inom exempelvis soulfulness, hypnoterapi och Sedonametoden är detta i dagsläget en väldigt kraftfull metod. Hyposyntes ® hade från början ingredienser från andra terapiformer men har i dag renodlats till en egen välbeprövad terapiform som varumärkesskyddats. Klienter upplever att stress, oro, ångest, känslor av oduglighet, rädslor samt andra upplevda problem i det yttre och inre upphör att existera genom Hyposyntes ®. Metoden är snabb, djupgående, kraftfull och ger positiva permanenta förändringar.

Upplägget innebär att du kan arbeta som vanligt och samtidigt utveckla dig själv, det ger dig ett komplement till det du gör idag eller i en helt ny yrkesroll. Hösten 2020 startar vi upp två nya utbildningar - en i Blentarp och en i Örnsköldsvik!

Start den 20 augusti i Örnsköldsvik samt den 17 september i Blentarp!
Obs - tidigare kurser har blivit fullbokade. Skicka in din kurs- eller intresseanmälan så snart du kan!

Utbildningen ger dig:

 • Egen personlig utveckling
 • En större medvetenhet om din inre storhet
 • En förmåga att se på dig själv och din omvärld med nya ögon
 • Kompetens att ta emot klienter
 • En unik terapiform att arbeta med
 • Diplom med kompetens i Hypnos, coching, Soulfulness, Sedonametoden m.fl
 • En godkänd utbildning av Skandinaviska Förbundet Komplementärmedicin

 

Följande ingår i utbildningen:

Hyposyntes®
Hyposyntes® ger den rena upplevelsen av vårt högsta jag - vår själ, en närvaro som medvetet skalar av yttre störningar och fokuserar på djupet i varandet. Att se det inre barnet och ta hand om det är en självklar del i metoden och allt detta lär oss hur det är att leva med ödmjukhet och acceptans i vardagen. Vi lär oss att i varje handling och varje ord ”se med medkänslans blick” vilket har full effekt på vårt väsen. Om vi ska kunna vara en hjälpare, en vägledare för andra människor är det av största vikt att kunna sluta fred med vårt eget inre kaos och bli den renaste versionen av vår högsta vision om oss själva.


Soulfulness
Soulfulness är medveten närvaro på djupet, i själen, det innebär att du får uppleva fullt ut vad det riktiga, sanna jaget är, en närvaro som medvetet skalar av yttre störningar och fokuserar på djupet i varandet. Soulfulness fokuserar på den gudomliga närvaron i dig så att du kan få uttrycka den i ditt liv. Här kommer du också i kontakt med det som kallas för Lagen om Själens Attraktion.


Tankens kraft
Tanken är det som driver oss i alla avseenden. Utan medvetenhet om tankens kraftfulla påverkan och möjlighet att styra den, kan vi heller inte förstå vad som sker i inre processer och läkningar. Vi jobbar med att medvetandegöra hur detta fungerar och hur vi kan befria oss från tvånget av tankens påverkan.


Kärlekens väg
Vi utforskar och upplever kärlekens väg för att kunna omfamna oss själva och andra. I denna utveckling sker mirakel som gör oss redo att möta eller ta hand om andra människor i deras processer. Tilliten till livet kommer när vi stannar upp och ser skönheten och kärleken. Det betyder inte att vi flyr från verkligheten, bara att vi hanterar verkligheten på ett mer sant och varsamt sätt. Vi utforskar och öppnar upp för vår naturliga visdom som ger oss tillgång till en större frihet att leva våra liv mjukt och kärleksfullt.


Meditationens väg och röst
Meditation är en stor del av Hyposyntes®. Att kunna bemästra både sin egen meditation och andras är en stor del av utbildningen. Vi lär oss meditationstekniker och hur vi använder rösten på bästa sätt för att kunna föra klienten in i ett djupt och avslappnat tillstånd. Detta är en stor del av framgången med Hyposyntes®, hur jag hanterar min egen inre stillhet.


Spirituellt uppvaknande - Spiritual Peacemaking
Programmet vilar på ett andligt, icke-religiöst fundament på så sätt att vi arbetar med att utforska och närma oss de vi är i sanning och hur vi alla är sammanlänkade. Kurstillfällena ger dig möjlighet att direkt uppleva Oneness och hur vi alla är sammanlänkade med Källan och att separation därmed är ett tillstånd av egots illusion. Filosofier från exempelvis I AM-material, En kurs i Mirakler, Soulfulness och Mindfulness m fl genomsyrar kurstillfällena.


Samtalets djup och betydelse samt ett terapeutiskt förhållningssätt 
När man kommer till en terapeut för att få hjälp med sitt inre mående, för att kunna bli mer ett med sin storhet, är det första intrycket avgörande för hur man kommer att lyckas. Man är ”naken” och sårbar, ofta med nervositet över att behöva blotta sin nakenhet inför en okänd person. Därför är samtalstekniker och ett terapeutiskt förhållningssätt en annan stor del av utbildningen för att inge förtroende och trygghet hos klienten. Vi använder oss av närvaro, förtroende, aktivt lyssnande och öppna frågor.

Etiska regler, lagar, ledarskap och profession är några andra viktiga delar som vi tar upp för att kunna känna och utstråla trygghet som verksam terapeut i vårt möte med klienter.


Praktiskt arbete med olika tekniker inom Hyposyntes®
Vi arbetar även praktiskt med att använda det coachande förhållningssättet - på så sätt finner klienterna sina egna autentiska svar inom sig och du som terapeut får en bild av vad du ska lägga kraft på under Hyposyntes-sessionen.


Praktiskt arbete med samtalstekniker 
Under kurstillfällena arbetar vi praktiskt med mallar i de olika Hyposyntesteknikerna genom övningar på varandra två och två. Då vi använder autentiska ”problem/situationer” i övningarna får du på ett naturligt sätt ett flöde i din personliga utveckling.


Inre arbete
Det inre arbetet med oss själva är av största vikt eftersom vi inte kan hjälpa någon annan innan vi själv jobbat med våra egna hinder och blockeringar. Arbetet med vårt inre kommer att fortgå genom hela utbildningen parallellt med det yttre kring Hyposyntes®.


Områden som belyses i terapeutiska delen:

 • Kommunikation
 • Etiska regler
 • Sekretess och tystnadsplikt
 • Terapeutrollen
 • Lärarrollen
 • Samtalsteknik och aktivt lyssnande
 • Fallstudier
 • Handledning
 • Egen personlig och andlig utveckling

 

Vill du veta mer? Delta på vårt gratis webinar om utbildningen som vi håller den 6 april kl 19.00! Samya som leder utbildningen berättar om utbildningen och svarar på dina frågor.

Registrera dig genom att klicka på registreringsknappen här nedan så får du all information om hur du enkelt deltar på vårt webinar via din dator, telefon eller surfplatta. Vi skickar informationen tidigt den 6 april via mail till dig.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår