2019-09-03

Bli Soul Manifestation Coach® & Soulfriend

Unikt onlineprogram ger dig möjlighet att studera i egen takt. Godkänd utbildning av Skandinaviska förbundet Komplementärmedicin

 

 


Distansprogram/onlineutbildning - studera i egen takt!
Nästa start är den 26 januari 2020. Du har möjlighet att ansöka om stipendium!


Miljontals människor runt om i världen har kommit till en kritisk punkt i deras fysiska och andliga utveckling - de är redo att kliva in i en ny livsstil regisserad av själens längtan snarare än de krav som egot ställer. Och de behöver vägledning för att uppnå sina önskningar och mål i sina nya liv. Det är där en Soul Manifestation Coach® eller en Soulfriend kommer in. Denna är någon som framgångsrikt har uppnått många av sin egen själs mål och som är redo att sträcka ut handen till andra som är beredda att följa deras exempel. En Soul Manifestation Coach® och en Soulfriend gör skillnad både i sitt eget liv och i andras. Hur skulle det kännas för dig om det var du som var denna?


Känn in följande frågor:

1) Är det dags för dig att låta din själ få komma fram så att du kan bli den du vill och önskar i ditt hjärta?

2) Känner du dig engagerad i mänsklighetens utveckling och vet inom dig att sannhet och kärlek är vägen dit?

3) Är du villig att ägna kommande två år till att låsa upp din egen själs längtan och få dela med dig av vad du lärt med andra?

4) Känner du en önskan att hjälpa andra att uppnå sina drömmar oavsett i vilken form du gör det, d v s antingen som Soulfriend i ditt privata liv eller som Soul Manifestation Coach® i egen spirituell verksamhet?

Om du svarat ja på några av ovanstående frågor, då är du redo för att bli en Soul Manifestation Coach® eller Soulfriend.

 

Är du redo att ta steget?
Soul Manifestation Coach® är ett specialdesignat distansprogram som ger dig de färdigheter du behöver för att manifestera allt det du behöver i ditt liv! Soul Manifestation fokuserar på kraftfullheten i din själ och stärker den kraften så att du kan agera i sanning och kärlek i ditt liv. Och när du agerar efter själens storhet så är det också det du får tillbaka - i alla dess former; i din inre värld och i den yttre som exempelvis i relationer, i arbete, materiellt och ekonomiskt. Universum svarar alltid på det vi sänder ut!

Detta är ett program där du lär de färdigheter som behövs för att, om du vill, arbeta som en Soul Manifestation Coach®. Du kan också välja att gå det här programmet helt för egen skull som Soulfriend och använda allt du lär dig och manifesterar i ditt eget liv d v s du behöver inte ha som mål att arbeta som Coach. Du kommer oavsett, att göra skillnad även för andra i din omgivning, exempelvis i din egen familj, sociala kretsar och på arbetet - som Soulfriend - som en själsvän. Programmet ger dig möjlighet till Diplom och är en godkänd utbildning av Skandinaviska förbundet Komplementärmedicin!

 

Vad tycker deltagarna om programmet?


Här kan du läsa Mikaelas utvärdering av programmet: Mikaela berättar

Här kan du läsa Patricks utvärdering av programmet: Patrick berättar

Första gruppen startade 2017 och därefter har vi haft en programstart per år med totalt ca 100 deltagare. 
Här kan du läsa recensioner vad några av övriga deltagare tycker om programmet (extern länk till kurser.se); Recensioner

 

Studieupplägg:
Det första studieåret spenderar du med att lära dig grunderna i Soul Manifestation samt att efterhand manifestera dessa i tankar, känslor och agerande i ditt eget liv. Du kommer också att påbörja inlärningen av de kunskaper som behövs för att vägleda, inte bara dig själv utan även andra professionellt som Soul Manifestation Coach® eller privat som Soulfriend. Under det andra året fördjupar du dig ytterligare samtidigt som du får regelbunden support och vägledning. Under andra året får du värdefulla verktyg i hur du kan hjälpa andra antingen professionellt som Soul Manifestation Coach® eller i ditt privatliv som Soulfriend. Programmet är upplagt så att du i lugn och ro ska klara programmet även om du arbetar, har familj eller studerar. 

 • Inspelade lektioner skickas ut till dig varje vecka. Några dagar senare har vi ett konferenssamtal tillsammans med dig och övriga deltagare. Under dessa konferenssamtal kommer du att kunna fördjupa din förståelse från lektionen och interagera i en informell miljö med andra studenter i klassen. Konferenssamtalet spelas in och kan lyssnas på efteråt i fall du inte kan delta direkt.
 • Var tredje-fjärde vecka har du ett onlinemöte med din soulcoach-grupp. Du kommer att tilldelas en grupp med andra deltagare och där ni diskuterar lektioner, er egen utveckling, utbyter erfarenheter och inte minst skapar en härlig gemenskap.
 • Du har tillgång till både Samya, Jai och övriga deltagare via telefon på vardagarna.
 • Lektioner och material; Det första året är inriktad på teori och praktik av Soul Manifestation, hur du integrerar det först i ditt eget liv och därefter hos klienter. 
 • Möjlighet att delta på gemensam retreat

Du kommer att under två år, varje vecka få tillgång till en webbaserad lektion samt konferenssamtal live med Jai, Samya och övriga programdeltagare. I dessa samtal kan du ställa frågor, interagera med andra i programmet och gå ännu djupare. Dessutom får du tillgång till vår Community där du kan skapa relationer och hålla kontakt med alla oss andra, ställa frågor, ladda ner kursmaterial och mycket annat. Gemenskapen är en viktig del av detta program då den i övrigt är webbaserad. Alla lektioner är på svenska, med några få undantag av citat/mindre utdrag ur engelskt material. Lektionerna är upplagda så att du direkt ska ha möjlighet att praktisera och uppleva det som lektionerna handlar om. Upplägget gör att du i lugn och ro hinner med din vardag och samtidigt kan delta i programmet.

 • Fortsatt manifestering av själen i alla dess aspekter - medvetandemässigt, känslomässigt och i agerande i ditt eget liv
 • Under år två får du vara Soulfriend åt någon av nya eleverna som påbörjar sitt första år i programmet och du kommer att ingå i en mindre grupp i din egen årskull som träffas online.
 • Under året kommer du att lära dig fler tekniker och där du och övriga delar erfarenheter från era privata sessioner och/eller från era liv.
 • Under det andra året av programmet kommer du, om du vill, att börja bygga din egen praktik, arbetar regelbundet med kunder som är beredda att manifestera sin själs längtan.
 • Träning av din roll som Soul Manifestation Coach med andra i programmet och sedan på egen hand (inkl övningshelg för den som vill)
 • Om du vill diplomeras så ska en kortare avhandling om din tid i Soul Manifestation-programmet lämnas in i slutet av programmet (alternativt så deltar du i en 4 dagars retreat år ett eller två. Under denna retreat kommer du att ha möjlighet att dyka djupare in i praktik och filosofin av Soul Manifestation samt stärka dina band med andra i gemenskapen. Retreaten ingår ej i priset)
 • Övningshelg där vi träffas fysiskt för att öva och praktisera coaching (helgen ingår i priset men är frivillig för de som endast önskar vara Soulfriend)
 • Möjlighet att delta på gemensam retreat

Lektionerna innehåller bl a följande områden:

 • Non-dualism - skillnaden mellan dualistiiskt och icke dualistiskt synsätt (hur allt medvetande är sammankopplat med varandra och vad det innebär)
 • En kurs i mirakler på lätt sätt
 • Skillnaden mellan Livscoaching och Soul Manifestation Coaching®
 • Teori och praktik hur Soul Manifestation Caoching går till - du får tekniker och mallar, information om svensk lag, etik, moral, demolektioner m.m
 • Bakgrund, beskrivning och integrering av I AM och dess frekvenser (I AM kan kort beskrivas som en upplevelse och medvetenhet om att vi alla är ett med varandra. Bortom den fysiska kroppen, egot, beteenden osv är vi ett. Våra själar är sammanbundna och vi är ett med Källan/Universum. När vi känner, upplever och agerar utifrån I AM så är vi inte bara i kontakt med vår egen själ, vi agerar också utifrån dess sanning. I AM är ett annat namn för Källan och som använts av mystiker i tusentals år. På Sanskrit; Soham, på Hebreiska; Eyeh Asher Eyeh)
 • Mästarna – vem var de och vem är du i jämförelse? Och vad är en Mästare?
 • Den spirituella processen Uppvaknandet, Skiftet, Transformation och Upplysning
 • Spiritual Peacemaking och Oneness
 • Förståelse för den gemensamma röda tråden i världens religioner och andliga filosofier samt i budskap från moderna, nutida andliga profiler som James Twyman (bl a Moseskoden), Openhand Foundation (bl a The 5 Gateways), Joel Goldsmith, Mooji, Jeff Foster, Dr. Wayne Dyer, Deepak Chopra, En Kurs i Mirakler m fl. 
 • Hur andlighet och kvantfysik hänger ihop
 • Mysticism
 • Medkänsla (compassion), kärlek och respekt
 • Lagen om Själens Attraktion vs Lagen om Attraktion
 • Dagliga övningar  i dina vardagssysslor för din manifestering (din träning är integrerad i din vardag utan att du avsätter extra tid)
 • Meditationer – med I Am Frekvensen

 

              

 

Transformera ditt liv
Känn in hur det skulle vara om ditt liv fylldes av en innerlig kraftfullhet och djup kärlek samtidigt som det du behöver i ditt liv får komma in och "falla på plats" lätt och enkelt. Är det möjligt? Ja det är det! Du kommer att kunna fokusera på att manifestera din själ i varje del av ditt liv och få uppleva att den attraherar allt du behöver. Och eftersom din själs önskan är att dela detta överflöd med andra, är det naturligt för dig att ge och hjälpa andra att uppnå samma mål genom att leda dem genom en liknande process. Detta program ger dig möjlighet att leva fullt ut, inte bara då och då, utan 24/7. Detta är värt att poängtera igen. Många har erfarenhet av att gå några helgkurser då och då, kanske en yogalektion, en meditationskväll eller liknande och man får till den där rätta känslan bara för att upptäcka att det sitter i några dagar och sedan är ”vardagen” i kapp igen. Detta är ingen sådan kurs eller utbildning. Detta är något helt annat. Hela ditt liv kommer att transformeras och du kommer att kunna upprätthålla känslan, din närvaro och din sanning konstant eftersom du manifesterar din själ riktigt på djupet. Och när du sänder ut överflödet från själen så är det detta som kommer tillbaka in i ditt liv - på alla plan; känslomässigt, materiellt, i relationer och arbete. De kunskaper och erfarenheter du eventuellt har inom andra andliga, spirituella områden som yoga, meditation, medialitet med flera innebär inga hinder - tvärtom. Du kommer uppleva ett ännu större djup och sanning när du utövar dessa. 

Så - föreställ dig hur ditt liv skulle gestalta sig om du djupt inom dig, helt autentiskt, helt sant och kärleksfullt kände och upplevde; 

 • Glädje och djup kärlek...
 • Vördnad och medkänsla för dig själv, din omgivning, allt levande och Moder Jord... 
 • Tacksamhet för den du är, det du gör, allt du har... 
 • Empati med dig själv och alla människor på vår jord... 
 • Flöde och synkronicitet med universum... 
 • Sinnesro i hjärnan och frid i hjärtat...
 • En ständig upplevelse av kontakt med din själ och Källan...
 • Etthet med allt medvetande...

 

 

Bli en del av den stora spirituella rörelsen världen över
Vi bjuder in dig till att bli en aktiv, viktig del av den andliga och spirituella rörelse som pågår världen över och där du kan göra verklig skillnad både för dig själv och andra. Vi (och många med oss) ser framför oss flera olika rörelser med individer och grupper som här och nu och i ökande styrka framöver kommer att manifestera det vi alla så mycket önskar och behöver; kärlek, fred, frihet och sinnesro med alla bröder och systrar. En värld där vi sprider godhet och manifesterar Oneness. Vill du vara en av dem? Känner du kallet inom dig? Då är detta ett JA du känner och hör inom dig.


Programmet ger kraft inifrån själen och sedan ut i livet
Hur skiljer sig detta från en traditionell coach? En livscoach är oftast någon som fokuserar på enstaka problemområden i någons liv exempelvis inom arbete eller relationer. En Soul Manifestation Coach® däremot specialiserar sig på att hjälpa människor att locka fram den inre gnistan och som tänder ljuset i deras själ, så att de på djupet blir de är menade att vara. På så sätt innebär det att samtliga pusselbitar i livet faller på sin rätta plats hos den du hjälper – såväl i det inre som i det yttre. 

Soul Manifestation Coaching® är ett registrerat varumärke av Love it.


 

Upplevelsebaserat program som ger resultat
Detta är ett upplevelsebaserat program där du kommer att kunna manifestera din själ i hela dess omfattning, i varje del av ditt liv och bemästra inre tekniker samt uppnå ett högre medvetande på samma sätt som många andliga förebilder redan gjort. Du kommer, om du dedikerar dig under programmet, att se, känna och uppleva samma saker som Buddha, Jesus, Yogananda, Gandhi, Moder Teresa och många andra gjorde. Du kommer att veta, känna och uppleva att du är ett med allt. Du kommer att känna frid, fred, sinnesro och glädje i överflöd. Du kommer att veta att du blir omhändertagen och får allt det du behöver i ditt liv. Dina personliga styrkor och personlighet (och därmed fungerande ego) kommer att tjäna själen på ett underbart sätt. Och du kommer dessutom att kunna sprida det vidare till andra. Är det möjligt? Ja absolut. Det är också därför vi valt att lägga programmet över två år. Dels för att du ska känna att det inte finns stress eller press men också för att processen ska få landa och manifestera sig på djupet i dig. Material och upplägg i programmet bygger i huvudsak på Love its egna och mångåriga kursmaterial, En Kurs i Mirakler och i förekommande fall, exempelvis kursmaterial/idékoncept/kursupplägg från James Twyman och Academy of Soul Manifestation samt The beloved Community så används detta med tillstånd av dessa.  

Priset omfattar alla lektioner, planerade konferenssamtal, planerade individuella, samtal och medlemskap i webbaserade communityn inkl material där. Det omfattar inte pris för retreat. Inköp av litteratur eller annat material behövs ej. Vill du veta mer? Klicka på länken för intresseanmälan nedan så kommer vi att kontakta dig inom kort.


Programstart 2020
Nästa programstart Soul Manifestation Coach® & Soulfriend är den 26 januari 2020 genom att du får den första lektionen. 


Stipendier
Ett begränsat antal stipendier (motsvarande 10 000kr/st) finns att söka och ges i form av en rabatt på utbildningspriset. Skriv och berätta lite om dig själv och varför du önskar stipendiet. Ansökan ska skickas till Jai på jai@loveit.se. Har du gått andra kurser/utbildningar/program hos oss på Love it tidigare? Då är du garanterad stipendierabatten! 


Registrering
Om du vill diskutera programmet med oss för att se om det är rätt för dig, fyll i intresseanmälan (nedan) så kontaktar vi dig omgående. Vi vill gärna välkomna dig till programmet och hjälpa dig att uppnå det du så mycket önskar.

 

Om Love it, Jai & Samya
Vi har varit verksamma professionellt inom personlig och andlig utveckling i snart 20 år.  Förutom kurser, utbildningar och klientmottagning har vi gett ut ett flertal böcker och meditationer. Samya är bl a Diplomerad ICF Coach, Hyposyntesterapeut och Mindfulnessinstruktör och Jai är bl a Diplomerad Mindfulnessinstruktör, Resancoach och har en Minister genom The Academy of Soul Manifestation i USA. Detta program eller Love it i sig har inte någon anknytning till någon religion, politisk organisation eller institution, ej heller till annan rörelse av något slag. Vi är varken förespråkare för eller motståndare till något annat. Du kan läsa mer under om oss! 


Godkänd utbildning i Skandinaviska förbundet Komplementärmedicin.
Love it är godkänd medlemsskola i SFKM, Skandinaviska förbundet komplementärmedicin. Det betyder att vår utbildning till Diplomerad Soul Manifestation Coach är en godkänd yrkesutbildning. Under tiden du studerar hos oss ingår ett elevmedlemsskap i förbundet där du bland annat får gratis ansvars- och behandlingsskadeförsäkring. Efter avklarad diplomering har du möjlighet att göra ett certifieringsprov via SFKM och med det få titeln kvalitetssäkrad terapeut.

Vi är också medlemmar i The Association for Spiritual Integrity (ASI) som är en internationell organisation. ASI arbetar för att hålla en hög etisk och moralisk standard inom andligt arbete och dess profession.

 

FAQ
Här hittar du de vanligaste frågorna och svaren kring programmet; Frågor & Svar


Pris
Ordinarie pris för hela programmet (2 år) är 39 000kr. Om du ansöker och beviljas stipendiepris så betalar du endast 29 000kr.

Du kan välja mellan dessa fyra betalningsalternativ:

Alt 1: Betala hela beloppet i en summa innan utbildningens början. Faktura kommer samma månad som utbildningen börjar.

Alt 2: Månadsvisa delbetalningar i upp till 30 månader, första fakturan kommer samma månad som utbildningen börjar. (admin.avgift med 5% tillkommer)

Alt 3: Halvårsvis uppdelat i fyra delsummor som faktureras innan terminernas start, med start samma månad som utbildningen börjar.

Alt 4: Betala din kurs med kort, faktura eller delbetalning via Payson Finansiering där du kan delbetala upp till 24 månaderDu behöver då inte göra någon kursanmälan till oss - vi får den automatiskt genom att du går till vår webshop och anmäler där för detta sista alternativ. Gå till webshopen

Observera att kreditupplysning kan komma att göras vid delbetalning.

Påminnelsavgift vid försenad inbetalning 60:-. För företag tillkommer 25% på ovanstående pris.


Utvecklas tillsammans - erbjudande för par!

Är ni två i familjen som vill gå programmet? Att få utvecklas tillsammans som par är ett stort privilegium. Till er kan vi erbjuda ett specialpris! Kontakta Jai för mer info; 0735-344 550

 

4% (motsvarande ca 100 US-dollar/deltagare) av inkomsterna från programmet kommer att gå oavkortat till det fredsarbete (Spiritual Peacemaking) som James Twyman utför världen över. Pengarna behövs till flygbiljetter och andra omkostnader i samband med detta viktiga och ibland farliga arbete som James gör i exempelvis Syrien, Israel/Palestina, Nord Korea m fl länder.

 

Klicka på någon av knapparna nedan för att göra en intresseanmälan eller din kursanmälan!

 

              

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår