Priser och villkor

Nedanstående gäller när du bokar din kurs, utbildning eller ditt program och betalar direkt till Love it!

Helgkurs
Priset för enstaka helgkurser varierar beroende på vald kurs - se respektive sida för pris. Priset inkluderar 800kr i anmälningsavgift. För företag (enskild firma, handelsbolag och AB tillkommer 25% på priset). Anmälningsavgift faktureras i de fall det är mer än 30 dagar till kursstart, i annat fall debiteras hela kursavgiften direkt. Faktura från Love it gäller som bokningsbekräftelse.

Kvällscirklar
Pris för kvällscirkel är 1 950kr och omfattar 9 träffar under en termin. Priset inkluderar 800kr i anmälningsavgift. För företag (enskild firma, handelsbolag och AB tillkommer 25% på priset).

Hyposyntesterapeut
Utbildningen till Hyposyntesterapeut är ett år. Pris 33 000kr inkl handledning och support. Priset inkulderar 800kr i anmälningsavgift. För företag (enskild firma, handelsbolag, Ekonomisk Förening och Aktiebolag tillkommer 25% på priset).

Soul Manifestation Coach
Programmet löper över 2 år. Priset för 2018 är 39 000kr. Med stipendie blir priset 29 000kr. Priset inkluderar 800kr i anmälningsavgift. För företag (enskild firma, handelsbolag, Ekonomisk Förening och Aktiebolag tillkommer 25% på priset). Retreat ingår inte i priset (ca 3 - 3 900kr.)  .  

Villkor
Anmälningsavgiften utgör en del av den totala kurs-/utbildningskostnaden. Kurslitteratur, frukost, lunch, middag och boende ingår ej.

Som privatperson har du 14 dagars ångerrätt räknat från det datum din anmälan är gjord. Avbokning ska ske skriftligt. Som avbokningsdag räknas det datum då Love it via e-post eller vanlig post mottager avbokningen. Från det att tidsfristen för ångerrätt löpt ut, är anmälan bindande.

Om din anmälan inkommer med mindre än 14 dagar till utbildningsstart och du önskar använda dig av ångerrätten, så godkänner du med dessa villkor, ett samtycke till att Love it har rätt att debitera dig en proportionell andel av avgiften som motsvarar 10 % av hela utbildningsavgiften (gäller Hyposyntesterapeut och Soul Manifestation Coach). Vid fristående eller enstaka helgkurs så debiteras du 50% av hela kurspriset.

Vid oförutsedd sjukdom som inträffar före kursstart och som innebär att du inte kan komma till utbildningstillfället, så krävs att du skickar in ett läkarintyg som intygar att sjukdom hindrar fullföljande för att du ska slippa betalningsskyldighet.

Vid sjukdom under pågående utbildning till Hyposyntesterapeut samt Soul Manifestation Coach får du tillgodoräkna sig innestående belopp och ta igen missad utbildning vid senare tillfälle. Om du tvingas avbryta utbildning pga längre tids sjukdom, så krävs att du skickar in läkarintyg som visar att utbildning ej kan fullföljas. Eventuell förinbetald avgift för kommande utbildningsperiod som ej kan nyttjas, återbetalas då i sin helhet. Betald, avklarad utbildning fram till sjukdag återbetalas ej.

Vid övrig avbokning än andra skäl än sjukdom under pågående utbildning till Hyposyntesterapeut debiteras ytterligare sex månader räknat från månaden efter det att avbokningen är inkommen. Vid avbokning till Soul Manifestation Coach debiteras ytterligare sex månader räknat från månaden efter det att avbokningen är inkommen. Ev förinbetald utbildningsavgift därutöver återbetalas.  

Nöjd-Kund-Garanti (NKG) gäller fristående helgkurser och som arrangeras med Love its egna lärare; Jai & Samya. NKG gäller ej utbildning till Hyposyntesterapeut, Soul Manifestation Coach, kvällscirklar, dagcirkel eller andra arrangemang. Åberopande av NKG ska ske skriftligt senast på helgkursens sista dag innan den avslutas.

I det fall du önskar delbetala direkt till Love it, så kan vi komma att göra en kreditupplysning på dig som privatperson. Vid delbetalning (exempelvis månadsbetalning) till Love it tas en administrationskostnad ut med 5 % på totala priset. Om vi behöver påminna om betalning tar vi ut en påminnelseavgift på 60kr. Vid utebliven betalning skickas ärendet för inkasso. 

Vid för få anmälningar kan kurs/träningsscirkel/utbildning att ställas in. Inbetalda avgifter återbetalas då i sin helhet. 

Ordningsregler
Angivna kurstider gäller och ska hållas om annat inte meddelas (vi kan inte ta hänsyn till individuella behov för exempelvis flyg eller tåg). Under vistelse på Love it får ingen alkohol eller andra droger medtagas eller förtäras. Nya, intima relationer mellan elever bör ej inledas så länge man är elev på Love it. Olämpligt etiskt och moraliskt förhållningssätt mot andra elever eller lärare accepteras inte. Den som bryter mot någon av dessa regler kan komma att stängas av från kursverksamheten omedelbart vilket också kan innebära att man ej får deltaga i resterande kurs/kurser. Inbetald kurs-/utbildningsavgift återbetalas ej. 

Varor som böcker, cd´s och smycken!
Retur kan endast göras av oanvända, oskadade varor. Returfrakt betalas av köparen. Belopp återbetalas först efter att varan granskats och godkänts som oanvänd och oskadad. Vid retur ska köparen se till att varorna är väl förpackade så att de inte kan skadas vid frakt. 

Övrigt
Med denna kursanmälan så ger du samtycke till att vi lagrar dina uppgifter för vi ska kunna utföra/leverera den tjänst du beställer. Uppgifterna hanteras och skyddas enligt gällande lagstiftning, de används ej på annat sätt och säljs ej vidare till 3:e part. Uppgifterna sparas upp till 6 månader efter fullgjord kurs/utbildning/program och raderas därefter.

Vi rekommenderar att du skriver ut eller sparar dessa villkor i samband med att du gör din kursanmälan.

Villkoren har uppdaterats senast 2018-01-26

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår