Priser och villkor

Nedanstående gäller om du bokar och betalar direkt till Love it!

Helgkurs
Priset för helgkurs varierar beroende på vald kurs - se respektive sida för pris. Priset inkluderar 800kr i anmälningsavgift. För företag (enskild firma, handelsbolag och AB tillkommer 25% på priset). Anmälningsavgift faktureras i de fall det är mer än 30 dagar till kursstart, i annat fall debiteras hela kursavgiften direkt. Faktura från Love it gäller som bokningsbekräftelse.

Kvällscirklar
Pris för kvällscirkel är 1 950kr och omfattar 9 träffar under en termin. Priset inkluderar 800kr i anmälningsavgift. För företag (enskild firma, handelsbolag och AB tillkommer 25% på priset).

Hyposyntesterapeut
Utbildningen till Hyposyntesterapeut är ett år. Pris 38 000kr inkl handledning och support. Priset inkulderar 800kr i anmälningsavgift. För företag (enskild firma, handelsbolag, Ekonomisk Förening och Aktiebolag tillkommer 25% på priset).

Soul Manifestation Coach
Programmet löper över 2 år. Introduktionspris för 2017 är 35 000kr (Ord.pris 39 000kr). Stipendiepris är 29 000kr. Priset inkluderar 800kr i anmälningsavgift. För företag (enskild firma, handelsbolag, Ekonomisk Förening och Aktiebolag tillkommer 25% på priset). Ev böcker, CD´s, DVD-skivor samt retreat ingår inte i priset.  

Villkor
Anmälningsavgiften utgör en del av den totala kurs-/utbildningskostnaden. Kurslitteratur, frukost, lunch, middag och boende ingår ej.

Som privatperson har du 14 dagars ångerrätt räknat från det datum din anmälan är gjord. I övrigt är anmälan bindande. Avbokning ska ske skriftligt. Som avbokningsdag räknas det datum då Love it via e-post eller vanlig post mottager avbokningen. Om avbokningsdag infaller 30 dagar eller mer före kursstart debiteras enligt följande; För utbildning till Hyposyntesterapeut samt Soul Manifestation Coach debiteras 25% av hela avgiften för första terminen. För helgkurser och kvällscirklar debiteras anmälningsavgiften á 800:-. 

Om avbokning infaller mindre än 30 dagar före utbildningsstart till Hyposyntesterapeut samt Soul Manifestation Coach, debiteras avgiften motsvarande hela första terminen. För övriga kurser/cirklar debiteras anmälningsavgiften á 800kr samt 25% av hela kursavgiften. Vid oförutsedd sjukdom som innebär att du inte kan komma på kursen eller om du avbryter under kursen, så krävs läkarintyg som intygar att sjukdom hindrar fullföljande, för att kursavgiften ska återbetalas.

Vid avbokning under pågående utbildning till Hyposyntesterapeut debiteras hela avgiften för innevarande samt nästkommande termin. Eventuell förinbetald avgift för den ovan avsedda perioden avgift återbetalas ej. Vid avbokning till Soul Manifestation Coach debiteras ytterligare sex månader räknat från månaden efter avbokningen. Eventuell förinbetald avgift för den ovan avsedda perioden avgift återbetalas ej.

Vid sjukdom under pågående utbildning till Hyposyntesterapeut samt Soul Manifestation Coach får elev tillgodoräkna sig innestående belopp och ta igen missad utbildning vid senare tillfälle. Vid avbokning pga längre tids sjukdom krävs läkarintyg som visar att utbildning ej kan fullföljas. Eventuell förinbetald avgift för utbildningsperiod som ej kan nyttjas, återbetalas då i sin helhet. Betald, avklarad utbildning fram till sjukdag återbetalas ej.

Nöjd-Kund-Garanti (NKG) gäller fristående helgkurser och som arrangeras med Love its egna lärare; Jai & Samya. NKG gäller ej utbildning till Hyposyntesterapeut, Soul Manifestation Coach, kvällscirklar, dagcirkel eller andra arrangemang. Åberopande av NKG ska ske skriftligt senast på helgkursens sista dag innan den avslutas.

Vid delbetalning till Love it tas en administrationskostnad ut med 5 % på totala priset. Om vi behöver påminna om betalning tar vi ut en påminnelseavgift på 60kr. Vid utebliven betalning skickas ärendet för inkasso.

Vid för få anmälningar kan kurs/träningsscirkel/utbildning att ställas in. Inbetalda avgifter återbetalas då i sin helhet. 

Ordningsregler
Angivna kurstider gäller och ska hållas om annat inte meddelas (vi kan inte ta hänsyn till individuella behov för exempelvis flyg eller tåg. Planera därför dina resor efter kurstiderna). Under vistelse på Love it får ingen alkohol eller andra droger medtagas eller förtäras. Nya, intima relationer mellan elever bör ej inledas så länge man är elev på Love it. Olämpligt etiskt och moraliskt förhållningssätt mot andra elever eller lärare accepteras inte. Den som bryter mot någon av dessa regler kan komma att stängas av från kursverksamheten omedelbart vilket också kan innebära att man ej får deltaga i resterande kurs/kurser. Inbetald kurs-/utbildningsavgift återbetalas ej. 

Villkoren har uppdaterats senast 2016-08-24

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår